HD Exness

Cách xác minh đầy đủ hồ sơ Exness của bạn

Khi mở tài khoản Exness, bạn cần hoàn tất Hồ sơ kinh tế và nộp giấy tờ Xác minh danh tính (POI) và Xác minh địa chỉ (POR). Chúng tôi cần xác minh các giấy tờ này để đảm bảo rằng mọi hoạt động trên tài khoản của bạn đều do bạn – chính chủ tài khoản thực sự thực hiện.

Hãy xem video bên dưới để biết cách tải giấy tờ của bạn lên để xác minh hồ sơ chỉ trong vài bước đơn giản:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button