Tháng Mười Hai 3, 2021
Ủy Ban Quản lý

MFSC – Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius

MFSC

  • Financial Services Commission Mauritius
  • Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius
  • Quốc gia : Mauritius
  • Loại hình : Tổ chức tư nhân
 

MFSC viết tắt của Financial Services Commission Mauritius, nghĩa là Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius. MFSC là cơ quan quản lý tích hợp cho lĩnh vực dịch vụ tài chính phi ngân hàng và kinh doanh toàn cầu. Được thành lập vào năm 2001, MFSC được ủy quyền theo Đạo luật Dịch vụ Tài chính 2007 và đã tạo điều kiện cho các cơ quan lập pháp Đạo luật Chứng khoán 2005 , Đạo luật Bảo hiểm 2005 và Đạo luật Kế hoạch Hưu trí Tư nhân 2012 cấp phép, điều chỉnh, theo dõi và giám sát việc tiến hành các hoạt động kinh doanh trong các các ngành.

Tầm nhìn của MFSC là “trở thành một Giám sát tài chính được quốc tế công nhận, cam kết cho sự phát triển bền vững của Mauritius như một Trung tâm Dịch vụ Tài chính lành mạnh và cạnh tranh”.

Khi thực hiện sứ mệnh của mình, MFSC đặt mục tiêu:

  • Thúc đẩy sự phát triển, công bằng, hiệu quả và minh bạch của các tổ chức tài chính và thị trường vốn ở Mauritius;
  • Trấn áp tội phạm và hành vi sai trái để bảo vệ các thành viên của công chúng đầu tư vào các sản phẩm tài chính phi ngân hàng;
  • Đảm bảo sự lành mạnh và ổn định của hệ thống tài chính ở Mauritius.

Related posts

Finacom – Dịch vụ Ủy ban Tài chính Trung Quốc

ViewIb

BaFin – Cơ quan quản lý tài chính liên bang của Đức

ViewIb

BNB – Ngân hàng trung ương Bulgarian

ViewIb

Để lại một bình luận