Giao dịch ExnessHướng Dẫn

Quy tắc đòn bẩy Exness

Mối quan hệ giữa ký quỹ, đòn bẩy và tài sản

 

Tính toán yêu cầu về đòn bẩy và ký quỹ của bạn bằng cách kéo các chấm màu vàng đến mức vốn luân chuyển hiện tại trong tài khoản của bạn để thấy mức ký quỹ chính xác và đòn bẩy tối đa.

 

Standard, Raw Spread, Pro, Zero, Standard Cent

Đòn bẩy Tối đa

1:500

Tài sản Tối đa

Yêu cầu Ký quỹ

Tài sản, USD Mức đòn bẩy khả dụng tối đa Yêu cầu về ký quỹ cố định, %
1:2000 1:1000 1:200
0 – 999 1:Không Giới Hạn 0.05 0.1 0.5
0 – 4 999 1:2000 0.05 0.1 0.5
5 000 – 29 999 1:1000 0.05 0.1 0.5
30 000 trở lên 1:500 0.05 0.1 0.5
 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button